Zeno Markets: Open Your Account Today !

Blog

ข่าว

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก CFD ของหุ้น

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก CFD ของหุ้น

เรียนลูกค้า

เริ่มตั้งแต่การเปิดเซสชั่นในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2022 ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับ CFD หุ้นทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข.

ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะได้รับการแก้ไขดังนี้ มูลค่าตำแหน่งตามสัญญาในสกุลเงิน USD:

 ก่อนแก้ไขหลังการแก้ไข
การงัด1:501:20

การเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจจำเป็นต้องสะท้อนถึงระดับของสภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับสากลและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นจากความผันผวนสูงในช่วงที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับตำแหน่งที่มีอยู่และตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความนับถือ.