Zeno Markets: Open Your Account Today !

Forex คืออะไร

Forex คืออะไร


การทำงานของตลาดฟอเร็กซ์

Forexต่างจากตลาดการเงินส่วนใหญ่เพราะในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนั้นไม่มีสถานที่ซื้อขายเพราะฉนั้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมดดำเนินการโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์สถาบันการเงินต่างๆและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคลตามความแตกต่างของเวลาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อวันเริ่มต้นจากซิดนีย์ แล้วย้ายไปที่โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก

51636f28-f8e7-4c85-b439-5e34b3bee814_large

จุด เริ่มต้น

ราคาสกุลเงินมักจะประกอบด้วยทศนิยมสี่ตำแหน่งตัวอย่างเช่นหากราคา EUR / USD คือ 1.2400 / 1.2403 ตัวเลขสุดท้ายคือจุดทศนิยมสกุลเงินส่วนใหญ่อยู่ที่0.0001จุดสำหรับเงินเยนคือ0.01สำหรับวิธีที่เทรดเดอร์คาดการณ์ตลาดสกุลเงินเทรดเดอร์มักจะแบ่งออกเป็นสองค่ายนักเทรดทางเทคนิคจะใช้วิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายเช่นแผนภูมิ,เส้นแนวโน้ม,ระดับแนวรับ/แนวต้าน และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบุโอกาสในขณะที่พยายามตัดสินใจซื้อขาย เทรดเดอร์อีกประเภทหนึ่งมักจะพึ่งพาการวิเคราะห์พื้นฐานและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีต่อปฏิกิริยาของสกุลเงินเฉพาะของเศรษฐกิจของประเทศและจะรวมการวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนตลาดเช่นการเติบโตของGDPเงินเฟ้อ,อัตราดอกเบี้ยและอื่นๆ

Not found