Zeno Markets: Open Your Account Today !

Kiểu tài khoản

Kiểu tài khoản

Kiểu Tài khoản

Tiêu chuẩn
mitech-pricing-box-icon-01
$
500
Tiền gửi
 • Tiền nạp tối thiểu: 500 USD
 • Đòn bẩy tối đa: 1: 500
 • Phí hoán đổi qua đêm: Có
 • Spread từ: 1,4 Pips
 • Không hoa hồng
 • Yêu cầu ký quỹ: 100%
 • Ngưng giao dịch: 30%
 • Loại khớp lệnh: Thị trường
 • Lệnh tối thiểu: 0,01
 • Số dư âm: Có
 • Bảo hiểm rủi ro: Có
 • Giao dịch bằng một cú nhấp chuột: Có
 • Cố vấn Cá nhân: Không
Popular Choice
VIP 1
mitech-pricing-box-icon-03
$
5.000
Tiền gửi
 • Tiền nạp tối thiểu: 5.000 USD
 • Đòn bẩy tối đa: 1: 500
 • Phí hoán đổi qua đêm: Có
 • Spread từ: 0,6 Pips
 • Hoa hồng: 10 USD/lô
 • Yêu cầu ký quỹ: 100%
 • Ngưng giao dịch: 30%
 • Loại khớp lệnh: Thị trường
 • Lệnh tối thiểu: 0,01
 • Số dư âm: Có
 • Bảo hiểm rủi ro: Có
 • Giao dịch bằng một cú nhấp chuột: Có
 • Cố vấn Cá nhân: Có
VIP 2
mitech-pricing-box-icon-02
$
20.000
Tiền gửi
 • Tiền nạp tối thiểu: 20.000 USD
 • Đòn bẩy tối đa: 1: 500
 • Phi hoán đổi qua đêm: Có
 • Spread từ: 0,1 Pip
 • Hoa hồng: 6 USD/lô
 • Yêu cầu ký quỹ: 100%
 • Ngưng giao dịch: 30%
 • Loại khớp lệnh: Thị trường
 • Lệnh tối thiểu: 0,01
 • Số dư âm: Có
 • Bảo hiểm rủi ro: Có
 • Giao dịch bằng một cú nhấp chuột: Có
 • Cố vấn Cá nhân: Có
Not found