Zeno Markets: Open Your Account Today !

Welcome Bonus

Welcome Bonus

Nhận thêm sức mạnh cho tài khoản của bạn

TĂNG QUỸ

Tài khoản của bạn có thể được tăng lên đến 30 phần trăm.

CÓ SẴN ĐỂ GIAO DỊCH

Tiền thưởng có thể được sử dụng để ký quỹ và tăng sức mạnh cho tài khoản của bạn.

RÚT ĐƯỢC

Bạn có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu.

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

01.
Mở tài khoản
Mở bất kỳ tài khoản nào với chúng tôi
02.
Gửi tiền
Gửi tiền vào tài khoản của bạn
03.
Kích hoạt tiền thưởng
Yêu cầu tiền thưởng trong cổng khách hàng
04.
Giao dịch
Cơ hội giao dịch khối lượng lớn hơn

CHÍNH SÁCH

 • Chỉ có thể nhận tiền thưởng khi gửi tiền lần đầu tiên, khách hàng nên yêu cầu tiền thưởng chào mừng qua email tới [email protected]
 • Tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch trong trường “Tín dụng” và có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ bổ sung cho giao dịch. Nó có thể được chuyển đổi thành “Số dư” và có sẵn để rút hoặc giao dịch thêm, nó được yêu cầu thực hiện các hoạt động giao dịch với tổng khối lượng (theo lô) là 40% số tiền thưởng.
 • Các lệnh sau không được tính đến khi tính khối lượng giao dịch:
  • lệnh có kết quả giao dịch dưới 120 giây;
  • các lệnh đóng trước khi tài khoản được gửi để tham gia chương trình thưởng.
  • Giao dịch CFD cổ phiếu và giao dịch Tiền điện tử.
 • Tiền thưởng sẽ tự động bị xóa sau khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
 • Thời gian tối đa để giao dịch khối lượng yêu cầu là 30 ngày theo lịch kể từ thời điểm gửi tiền vào tài khoản giao dịch. Sau khi hết khoảng thời gian đã nêu, tiền thưởng sẽ bị hủy.
 • Công ty có thể hủy tiền thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Mọi tình huống không được mô tả trong các quy tắc này sẽ tùy thuộc vào quyết định của công ty.
 • Công ty có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
Not found