Zeno Markets: Open Your Account Today !

Blog

Tin tức

Thay đổi đối với đòn bẩy của CFD cổ phiếu

Thay đổi đối với đòn bẩy của CFD cổ phiếu

Kính gửi quý khách hàng,

Bắt đầu từ phiên mở cửa vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, các yêu cầu ký quỹ đối với tất cả các CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi.

Các yêu cầu ký quỹ sẽ được sửa đổi như sau, giá trị vị thế tính bằng USD:

 Trước khi sửa đổiSau khi sửa đổi
Đòn bẩy1:501:20

Các thay đổi đối với tỷ lệ đòn bẩy được yêu cầu để phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản quốc tế và quản lý rủi ro trước sự biến động cao gần đây.

Thay đổi sẽ được áp dụng cho các vị trí hiện có và các vị trí mới.

Trân trọng.